JL-types' speciella tjänster

Ytterst mångsidiga typsnitt

Om du hittar inte från vårt normalt produktsortiment lämpliga lösningar, JL-types kan skapa dig en specialanpassad typsnitt. Vi kan lägga till specialtecken, symboler, logotyper eller tecken för olika språk etc.

Vi kan konvertera existerade typsnitt till webbtypsnitt på alla moderna formater (EOT, SVG och VOFF).

Man kan också behöva bitmaptypsnitt för olika skärmar och apparater. JL-types har lång erfarenhet med alla slags bitmaptypsnitt. Vi kan skapa t.ex. som BDF-typsnitt (Adobes Bitmap Distribution Font), som FON-typsnitt eller Macs gammal NFNT-typesnitt.

Vi kan lägga nya tecken (t.ex. logotyper, baltiska, kyrilliska, grekiska, georgiska, armenska tecken) till nuvarande typsnitt. Du måste ha tillåtelse att manipulera typsnitt. Nya typsnittsversion kan bekomma ett nytt namn. En exempel är typsnitt Astro, som JL-types skapade för Helsingfors universitets almanacksbyrå.

Enstaka streckkoder

Vi kan skapa för produktförpackningar enstaka EAN-streckkoder och för journaler och böcker enstaka ISSN/ISBN-streckkoder.

Textkonvertering

En av våra tjänster är konvertering av texter skriven i främmande språk. Om har fått t.ex. gammal eller felaktig text skriven på något främmande språk och du kan inte öppna det på rätta sätt, JL-types kan konvertera texten för dig.

Texter kan vara varken i text- eller tabellformat. I många fall kan man konvertera ytterst exotiska och gamla filer till en format, som nuvarande dator kan förstå.

Webbdesign

Om ni har problem med funktionalitet av webbsidor – särskilt mångspråkiga -, vi kan hjälpa att hitta förnuftigta lösningar.

JL-types har byggd sina egna webbsidor med Concrete5. Vi kan garantera mångspråkiga och responsiva webbplatser. Med Concrete5 ni kan lätt förändra sina egna webbsidor utan några html-kunskaper.

Leveranstiden för speciella typsnitt och service varierar från en dad till några veckor beroende på arbetets storlek och anhopning.

Ta kontakt till JL-types och berätta om ditt behov eller dina problemer. Vi kan konsultera med dig, hur vi kan avancera.