JL-types Ky — pålitlig typsnittsproducent

Vi bjuder:

Yrkeskunskap
Kvalitet och pålitlighet
Mångsidighet
Snabba leveranser

JL-types Ky bjuder mångsidiga typsnittsprodukter och tjänster på 30 års erfarenhet. Vi bjuder snabba leveranstider för tjänster och produkter. Alla våra produkter kan beställs händigt vid vår beställningssida.

Med våra typsnitt du kan producera skolbokstäver, vanligaste streckkoder, tecken för alla europeiska språk och också speciella teckenkodningar: språkvetenskapliga, klassisk grekiska och kyrkslaviskan.

Vi förmedlar snabbt och tillförlitligt också andra producenters typsnitt.

Typsnitt är i OpenType-format, som fungerar på alla moderna operativsystemen, Windows, Mac OS X och Linux. OpenType innebär många nya nyttiga egenskaper. Om behövs, typsnitt är till hands också på traditionella PostScript- och TrueType-format både för Mac OS (ännu till System 7) och Windows (ännu till Windows 3.1).

Vi bjuder också tjänster för planering av webbsidor. Ta kontakt, om ni vill ha webbsidor, som fungerar på alla omgivningar och alla moderna webbläsare. Vi utarbetar de på W3C- och CSS-standarder.

Tjänsternas andel är ännu viktigare i JL-types verksamhet. Vi hjälper våra kunder att hitta fungerande specialtypsnitt- och teckensetslösningar i Windows, Mac eller Linux. Vi tillverkar typsnitt också för innbyggda system.

Vi bjuder också genomskinliga tangentdekaler, som möjliggör att du kan ha tecken för två olika språk på ditt tangentbord.

Behöver du hjälp med våra produkter?

Om du har svårigheter t.ex. med installation av typsnitt, ta kontakt.