Streckkodstypsnitt

JL-types bjuder typsnitt, som är tilllämpiga för att producera vanligaste streckkodstyper (Code 128, GS1-128, EAN/GTIN 13, Code 39 och Interleaved 2/5). Inom dessa är ViisasEAN, som utnyttjar som första EAN/GTIN-typsnitt OpenType-fontteknikens nya egenskaper och fungerar utan inget  hjälpprogram. Också nytt CleverInterleaved-typsnitt utnyttjar OpenType-egenskaper för att förenkla streckkodsproduktionen.

Om du vill veta mer om streckkodsstandarder eller har svarligt att bestämma riktig streckkodstyp, du hittar ytterst nyttig information här på Streckkod Systems webbplats.

JLCode128

är ett streckkodstypsnitt, som innehåller hel teckenuppsättning ava Code 128- och GSI-128-standarder. Det stöder naturligtvis alla tre möjliga teckenuppsättningar av Code 128: A-, B- och C-teckenuppsättningar. I Finland används Code 128 främst i bankstreckkoder och postens försändensekoden. Typesnittspaketet innehåller också Excel- ja LibreOffice-dokumenter, som hjälper att bilda riktig streckkodsstruktur. JLCode128-typsnitt tilllämpas också för EAN128-streckkoder, som baserar på GS1-128 -teckenuppsättningen, t.ex. SSCC-streckkod.

JLEAN

JLEAN-paketet innehåller skalbara typsnitt JLEAN (högt) och JLEAN Matala (halvhögt) för att GTIN/EAN-streckkoder. GTIN-streckkoder känns bättre med gamla namn EAN13 och EAN8. Typsnittspaketet innehåller också Excel-filer, som hjälper att bilda streckkodstruktur och räkna kontrollsiffran på Excel eller LibreOffice.

Förra namnet EAN (European Article Number) för europeiska streckkoder för konsumentvaror har förändrats till global GTIN (Global Trade Item Numbers). Därför används båda namn här.

Med JLEAN-typesnitt kan man bilda också ISSN-koder på tidskrifter och ISBN-koder på böcker.

ViisasEAN-typsnitt har fem olika skärningar: ViisasEAN Matala ("låg"), MelkoMatala ("ganska låg"), Tavallinen ("vanlig"), AikaKorkea ("ganska hög") ja Korkea ("hög"), som du ser i bilden. På vänster finns EAN/GTIN13-kod ja på höger EAN/GTIN8-kod.

Beställ!
» Till beställningssblankett »

ViisasEAN

Troligen detta är den första och endast i sitt slag i världen!

ViisasEAN är ett OpenType-typsnitt, som kan automatiskt bilda riktiga GTIN/EAN13- och GTIN/EAN8-streckkoder utan inget hjälpprogram. Du kan använda detta typsnittet vid program, som härskar OpenType-egenskaper: 1) i Windows nästan alla moderna program; 2) i Mac OS alla porram; 3) i Linux LibreOffice 4.3 och Scribus 1.5.3 och nyare. ViisasEAN fungerar inte med program, som förstår inte OpenType-typsnittens speciella egenskaper.

ViisasEAN är ytterst enklaste väg att bilda fungerande EAN/GTIN-artikelnummer på förpackningar liksom ISBN- och ISSN-streckkoder på publikationer: skriv bara stjärna + 13 siffror + stjärna (t.ex. *7317547157168*) eller procenttecken + 8 siffror + procenttecken (t.ex. %40678085%), välj någon ViisasEAN-skärning som typsnitt och lämplig stolek, och det är allt. Färdig streckkod byggas up självständigt.

JLCode39

JLCode39-paketet innehåller fyra olika typsnitt, som kan användas för att bilda Code 39 -streckkoder: skalbara halvhöga typsnitt JLCode39L och JLCode39LV (högre i bilden) och höga typsnitt JLCode39H och JLCode39HV (nedre i bilden ).

Typsnitt JLCode39LV och JLCode39HV innehåller synbara tecken under streckkoder.

Typsnittspaketet innehåller också Excel-dokument, som man kan använda att lägga till start- och stopptecken och räkna kontrollsiffran.

Du kan prova att läsa dessa streckkoder med någon lämplig applikation i smartmobil (t.ex. Zbar i iPhone)! De fungerar redan på skärmen!

JL Interleaved 2/5

JL Interleaved 2/5 -paketet innehåller fyra olika typsnitt, som kan användas för att bilda Interleaved 2/5 -streckkoder: halvhöga JL Interleaved 2of5 L och JL Interleaved 2of5 LV och höga JL Interleaved 2of5 H och JL Interleaved 2of5 HV.Typsnittspaketet innehåller också Excel-dokument, som räknar kodstrukturen.

Nu JLInterleaved 2/5 -paketet innehåller nya ytterst lätt användbara CleverInterleaved2of5-typsnitt, som utnyttjar OpenType-egenskaper för att förenkla streckkodsproduktionen utan några hjälpprogram eller kalkylblad. Du kan också skapa GTIN-14 streckkoder med nya CleverInterleavedBox-typsnitt, som innehålls i paketet från oktober 2015.

CleverInterleaved2of5 fungerad med dessa program: 1) i Windows nästan alla moderna program; 2) i Mac OS alla porram; 3) i Linux LibreOffice 4.3 och Scribus 1.5.3 och nyare. ViisasEAN fungerar inte med program, som förstår inte OpenType-typsnittens speciella egenskaper.

De som har skaffat JL Interleaved 2/5 -paketet förran kan updatera till CleverInterleaved2of5-typsnitt gynnsamt på våra webbstore.